24 август 2019, събота 16:00 часа


Регистрация

Регистрацията онлайн приключи. На мястото на старта ще бъдат достъпни ограничен брой стартови номера. Децата, които ще бягат дистанция 2 километра, ще се регистрират на място.

Фото: Любомир Коцев
Фото: Танер Тусчев
Фотограф: Петя Радкова