16 август 2020, неделя 06:40 часа


Локация

Трасето се намира в местността Пчелина, която се намира на около 8 километра южно от град Разград, както и в съседни гори.

Местността Пчелина до Разград и съседните територии представляват около 70 квадратни километра предимно гори. Природата е съхранена в естествения си вид, като в същото време са налични туристически пътеки и коларски пътища. Местността е проучена и картографирана и са означени забележителностите. В горите се срещат диви животни – предимно сърни, зайци, по-рядко диви прасета. Местността Пчелина е част от Защитена зона „Островче“ BG0000173.  Релефът е разнообразен, природата е много красива и е добра илюстрация на името Лудогорие.

Язовир Пчелин - 2, в който ще се проведе плуването и първият етап от триатлона, е идентифицирана като зона за къпане в ЕС с пункт за вземане на проби, посочен на картата в профила на водите за къпане, с компетентен орган РЗИ Разград. Това е единственият язовир в България, от който системно се вземат проби от водата и е сертифициран като годен за къпане. При замервания на качеството на водата, то е определяно като отлично.

Плуването за дисциплината триатлон ще стартира от плажа на язовир Пчелин-2. Координатите на плажа на язовира са 43°29'27.62"N 26°28'13.30"E.

Поляната старт/финал се намира непосредствено до асфалтовия път в местността Пчелина, веднага след като бъдат подминати и двата язовира, идвайки от Разград. Координатите на поляната старт/финал са 43°28'26.25"N 26°28'8.17"E.

Разстоянието между поляната старт/финал и плажа на язовира е около 2 километра.

Интер Инженеринг-10
Община Разград
Quadro Design Studio
Фото: Любомир Коцев
Фото: Танер Тусчев
Фотограф: Петя Радкова