Sunday, June 6, 2021 07:00 часа


Регистрация

Регистрацията онлайн приключи. На мястото на старта ще бъдат достъпни ограничен брой стартови номера. Децата, които ще бягат дистанция 2 километра, могат да се регистрират на място.

Inoxis
Фото: Любомир Коцев
Фото: Танер Тусчев
Фотограф: Петя Радкова