неделя, 5 юни 2022 г. 07:00 часа


Трасе

Трасето се намира в местността Пчелина, която се намира на около 8 километра южно от град Разград, както и в съседни гори. Маршрутът е почти изцяло в гора – по горски пътища и пътеки без настилка, както и по малка част с настилка – макадам и асфалт. Плуването се провежда в язовир Пчелина - 2 със старт/финал плажа на язовира.

Местността Пчелина до Разград и съседните територии представляват около 70 квадратни километра предимно гори. Природата е съхранена в естествения си вид, като в същото време са налични туристически пътеки и коларски пътища. Местността е проучена и картографирана и са означени забележителностите. Местността Пчелина е част от Защитена зона „Островче“ BG0000173.  Релефът е разнообразен, природата е много красива и е добра илюстрация на името Лудогорие.

Поляната старт/финал се намира непосредствено до асфалтовия път в местността Пчелина, веднага след като бъдат подминати и двата язовира, идвайки от Разград. Координатите на поляната старт/финал са 43°28'26.25"N 26°28'8.17"E. Трасето ще бъде маркирано с ленти и табели, а където е възможно и с нарисувани стрелки.
Тук можете да намерите информация как да стигнете до стартовете.

Описание на трасетата:

Възможни са неголеми промени, които ще бъдат отразявани своевременно.

21 километра бягане: Старт от поляната за игри на зона за отдих „Пчелина“. След излизане от поляната продължава за кратко по асфалт и след това по макадамов път в гората. С десен завой продължава по черен горски път, спускане и преминаване през дере, преминаване покрай Могилата, изкачване до билото (най-високата точка от трасето) по маркирана горска пътека, спускане покрай дере с рекичка, преминаване покрай пасища в близост до село Миладиновци, изкачване по горски път, преминаване през Голямата поляна, през дере с горски вир и покрай горска нива с ловна вишка, спускане към село Островче, изкачване покрай селото, навлизане в гората и спускане по горски черен път. Преминаване през рекичка, изкачване, продължаване по горска пътека и стръмно спускане към старт/финала. На трасето са разположени 3 подкрепителни пункта на километри 4.5, 10 и 15. Общата денивелация е 650 метра.

Download 21 km RUN gpx

35 километра бягане: Първата част от това трасе съвпада изцяло с трасето на 21 километра бягане (вижте описанието му по-горе). След преминаване през старт/финала на около 21-ви километър, трасето продължава напред в посока язовирите, където завива вдясно по мостче, излиза на терасирана пътека покрай язовирите, преминава по язовирната стена и покрай плажа на язовир Пчелина – 2, пресича асфалтовия път и започва изкачване по горска пътека, излиза на панорамната част над язовирите, преминава дере и продължава по терасирана в склон пътека, след още едно дере следва кратко стръмно изкачване и горска пътека. При първото преминаване през четвърти пункт се прави десен завой, продължава се по горски път, след ляв и после десен завой следва спускане до местност Студенец, следва ляв завой и движение по наклонена открита поляна, десен завой и изкачване до билото. Тук трасето се разделя за колоездачи и бегачи и бегачите правят ляв завой. След 300 метра по билото отново се прави ляв завой, спуска се по вкопан път, следва десен завой, изкачване, ляв завой на горско кръстовище и движение по относително хоризонтален път, продължаване вдясно по горска пътека, ново излизане на четвърти пункт и отново десен завой. Следва спускане до асфалтовото обръщало, което се пресича. Преминава се рекичката и по пътека и мостче се достига поляната на старт/финала. Трасето преминава осем пъти през подкрепителен пункт – на километри 4.5, 10, 15, 21, 27 и 33. На 27-и и 33-и километър е разположен един и същ пункт, който се преминава двукратно. Старт/финалът също е подкрепителен пункт на 21-ви километър. Общата денивелация е 870 метра.

Download 35 km RUN gpx

2 километра бягане за деца: Старт от поляната за игри на зона за отдих „Пчелина“. Ляв завой в край на поляната и продължаване по мостче, след това по пътека, пресичане на асфалтов път и продължаване по горска пътека до достигане на точката, от която се връща обратно. Общата денивелация е 20 метра.

Download 2 km RUN gpx

42 километра колоездене: Трасето съвпада с това на 42 километра бягане с тази разлика, че на около 21-и километър бегачите завиват в ляво и се спускат по стръмна пътека надолу, за да преминат през старт/финала, докато колоездачите продължават по пътеката напред и се спускат по-късно, като така избягват междинно преминаване през старт/финала. След спускането трасето за бегачи и колоездачи отново е общо. За описание на трасето вижте по-нагоре описанието на трасето за 42 километра бягане. Трасето преминава седем пъти през подкрепителен пункт – на километри 4.5, 10, 15, 27, 31, 35 и 39. На 27-и и 39-и километър е разположен един и същ пункт, който се преминава двукратно. На километър 4.5 и 35 също се преминава през един и същ пункт. Общата денивелация е 1220 метра.

Download 42 km MTB gpx

1200 метра плуване (като част от триатлон): Плуването за дисциплината триатлон ще се проведе в язовир Пчелин-2. Координатите на язовира са 43°29'27.62"N 26°28'13.30"E. Плувците изпълняват една обиколка на язовира със старт от плажа.

Download 1.2 km SWIMMING gpx

44 километра колоездене (като част от триатлон): Стартът е от плажа на язовир Пчелина -2. Трасето преминава по язовирната стена и по терасираните пътеки покрай двата язовира. След излизането на поляната, където е старт/финалът на другите дисциплини,трасето напълно съвпада с трасето на 42 километра колоездене. Общата денивелация е 1260 метра. За още информация вижте по-горе описанието на трасето за 42 километра колоездене.

Download 44 km MTB gpx

13 километра бягане (индивидуално и като част от триатлон): След старта трасето продължава напред в посока язовирите, където завива вдясно по мостче, излиза на терасирана пътека покрай язовирите, преминава по язовирната стена и покрай плажа на язовир Пчелина – 2, пресича асфалтовия път и започва изкачване по горска пътека, излиза на панорамната част над язовирите, преминава дере и продължава по терасирана в склон пътека, след още едно дере следва кратко стръмно изкачване и горска пътека. При първото преминаване през пункта по трасето (4-ти пункт, километър 5.5) се прави десен завой, продължава се по горски път, след ляв и после десен завой следва спускане до местност Студенец, следва ляв завой и движение по наклонена открита поляна, десен завой и изкачване до билото. Тук трасето се разделя за колоездачи и бегачи и бегачите правят ляв завой. След 300 метра по билото отново се прави ляв завой, спуска се по вкопан път, следва десен завой, изкачване, ляв завой на горско кръстовище и движение по относително хоризонтален път, продължаване вдясно по горска пътека, ново излизане на пункта (километър 11) и отново десен завой. Следва спускане до асфалтовото обръщало, което се пресича. Преминава се рекичката и по пътека и мостче се достига поляната на старт/финала. Общата денивелация е 260 метра.

Download 13 km RUN gpx

Всички тракове във формат gpx

Razgrad
Inoxsys
Kaolin
Agrohim
Yako
Gold-Delfina-Leya-Hrus-Banditto
Фотограф: Любомир Коцев
Фотограф: Кремена Димитрова
Фотограф: Танер Тусчев