неделя, 5 юни 2022 г. 07:00 часа


Условия

I Декларирам, че:

  1. Информацията подадена от мен в регистрационния формуляр е вярна;
  2. Имам или ще имам навършени 10 години в деня на събитието;
  3. Ако в деня на събитието нямам навършени 18 години, ще участвам само ако предоставя писмено съгласие за участие от родител/настойник/попечител;
  4. Участвам доброволно в събитието, съзнавам потенциалните рискове и нося отговорност за действията си, за живота и здравето си;
  5. Съм психически здрав;
  6. Здравословното и физическо ми състояние позволяват да участвам в събитието, като с участието си не извършвам действия, противопоказни на лекарско предписание;
  7. Ще се придържам към определеното от организаторите трасе и няма да го напусна преди финала, без да съм уведомил контролните постове и/или организаторите;
  8. По време на участитето си ще изпълнявам разпоредбите на организаторите, техните представители и органите на реда, касаещи промяна в трасето, незабавно прекратяване на участитето ми или друга разпоредба, имаща за цел да предпази здравето или живота ми, да ме предпази от нарушение на законите или да внесе необходима корекция за нормалното функциониране на събитието;
  9. Когато трасето преминава през участъци с автомобилно движение, ще се движа с повишено внимание в лявата част на пътя, ако се придвижвам с бягане и в дясната, ако се придвижвам с велосипед и ще изпълнявам разпоредбите на организаторите, доброволците и органите на реда;
  10. Няма да търся отговорност от организаторите, в случай на травми от всякакъв вид, причинени по време на събитието;
  11. От мен и/или трети заинтересовани лица (включително родители, настойници, попечители, наследници) няма да бъдат извършвани действия, с които да се претендира изплащане на обезщетения от организаторите и/или партньорите на събитието за претърпени от мен вреди по време на или след участието ми в събитието;
  12. Аз или моите родители/настойници/попечители/наследници ще заплатим разходите за оказаната ми медицинска помощ, ако възникнат такива и няма впоследствие да претендираме за възстановяване на претърпени разходи от организаторите и/или партньорите на събитието.
  13. По време на събитието няма да изхвърлям отпадъци по трасето, освен на не повече от 50 метра от старт/финала и пунктовете по трасето и то в предвидените за отпадъци места.
  14. Няма да използвам забранени в спорта стимуланти;
  15. По време на участието си в събитието няма да използвам електрическо или друго моторно задвижване за велосипед;
  16. Ще приема решението на организаторите относно класирането;
  17. Ще участвам в плуването само ако умея добре да плувам;
  18. Съм прочел и разбирам съдържанието на декларацията, както и правилата за участие и и съм съгласен с тях, което потвърждавам с отметка при регистрацията си.

*За непълнолетни съгласие декларира родител/настойник/попечител.

II Давам съгласието си:

  1. Да получа лекарска помощ при нужда по време на събитието;
  2. Да бъда фото и видео заснеман по време на събитието и фото и видеоматериалите да бъдат публикувани и използвани с рекламна цел;
  3. Да не бъда класиран, ако наруша правилата на събитието;
  4. Организаторите да съхраняват информация за мен – имена, дата на раждане, пол, посочено от мен населено място, име на отбор, телефонен номер, имейл адрес и други данни, изисквани от процедурата по регистрацията;
  5. Организаторите да публикуват информация за участието ми в събитието, съдържаща класиране, имена, дата на раждане или възраст, пол, населено място, име на отбор, време за преминаване на цялото трасе и части от него;
  6. Да получавам на електронната си поща информация от организаторите.

III Организаторът Сдружение „Зелена стъпка“ не носи отговорност за:

  1. Наранявания, контузии, травми от всякакъв характер, нападения от диви животни, болестни състояния или смърт на участниците в събитието;
  2. Достоверността на въведената информация на потребителите при тяхната регистрация;
  3. Поведението на участниците в събитието по отношение на законите и разпоредбите в Република България и подчинението им на разпорежданията на органите на реда.

IV Правила:

  1. В събитието могат да вземат участие само физически здрави участници;
  2. Индивидуалните участници трябва да са навършили 10 години за дистанция 13 км бягане, 14 години за дистанция 21 км бягане и 42 км колоездене и 18 години за дистанция 42км бягане, триатлон, както и за етапа плуване като част от отборно участие в триатлона;
  3. Родител или упълномощен треньор може да придружава едно дете на възраст между 16 и 18 години на дистанция 35 километра бягане;
  4. Родител или упълномощен треньор може да придружава едно дете на възраст между 9 и 14 години на дистанция 21 километра бягане;
  5. Родител или упълномощен треньор може да придружава едно дете на възраст между 11 и 14 години на дистанция 42 километра колоездене;
  6. Родител или упълномощен треньор може да придружава едно дете на възраст между 7 и 10 години на дистанция 13 километра бягане;
  7. Възрастен участник трябва да придружава дете под 7 години, което участвана дисциплина 2 км бягане;
  8. В случай, че има придружаван и придружаващ участник, регистрацията на двамата е обща и те се движат заедно по трасето, като се измерва времето само на единия участник;
  9. Участниците са длъжни да се придържат към маркираното трасе и ако случайно го напуснат, да се върнат в точката, откъдето са го напуснали;
  10. Ако времеизмерването се извършва с чипове за многократна употреба, участниците са длъжни да върнат чипа си след като прекратят участитето си на финала или ако се откажат по трасето. Организаторите могат да поискат от участниците да чекират чипа си на всеки пункт, както и на финала. Двойка придружаван и придружаващ участник може да получат само един общ чип;
  11. Всеки участник трябва да се стреми да се движи и разминава безопасно с останалите участници и други хора, които се намират на и около трасето. При разминаване с други участници и пешеходци, следвайте правилото за дясно движение;
  12. Участниците са длъжни да носят задължителната екипировка, изискана от организаторите – съд за вода за всички дистанции на дисциплини бягане и колоездене (с изключение на 2 км. детско бягане) и каски за дисциплина колоездене;
  13. Участниците са длъжни да следват стриктно указанията на организаторите, техните представители и органите на реда;
  14. Регистрации и стартови номера не се преотстъпват от един участник на друг. Регистрацията и стартовият номер са лични;
  15. Медицинските лица или организаторите по своя преценка могат да прекратят участието на всеки състезател, чието физическо и психическо състояние не позволява по-нататъшното му безопасно участие в състезанието;
  16. Организаторите имат право да променят мястото на старт/финала, часа и датата на старта, да променят правилата и да направят промени по трасето, ако има основателна причина и ако своевременно уведомят участниците;
  17. Такси за участие не се връщат, освен ако бягането не се състои по вина на организаторите или ако организаторите са въвели съответните ред за връщане на такси по желание на учстниците, като това става само в определени от организаторите част от размера на таксата и срок;
  18. Участниците могат да сменят дистанцията на която са се записали след като са платили таксата си, но само в определен от организаторите период, срещу допълнителна такса (ако такава е определена) и покриване на разликата между таксите ако новата дистанция е с по-висока такса. Ако таксата на новоизбраната дистанция е по-ниска, разликата не се връща;
  19. Организаторите имат право да отменят, прекратят, както и да насрочат събитието на нова дата и на ново трасе при невъзможност да бъде проведено или заради рискове, свързани с природно бедствие, война, тежка гръмотевична буря, терористичен акт, ураган, въвеждане на извънредно положение или друга заплаха за живота на участниците, както и за избягване на разпространението на зарази;
  20. Всички участници са длъжни да се явят не по-късно от един час преди старта ако не са си получили стартовите номера и не по-късно от 15 минути преди старта, ако вече са ги получили;
  21. Всеки участник може да сигнализира организаторите при забелязано несъответствие в класирането, като приложи информацията и/или материалите с които разполага за подкрепа на твърдението си. След това е длъжен да изчака решението им и да го приеме. Организаторите се задължават да реагират максимално бързо според възможностите си.
  22. Организаторите може да поискат по време на получаване на стартовите номера всички участници собственоръчно да разпишат отпечатана на хартия декларация, представляваща настоящия текст или всеки участник да удостовери с подписа си съгласие с текста;
  23. Всеки придружаващ състезател подписва специална декларация при получаване на стартовите номера;
  24. Всеки участник под 18 години трябва да представи декларация за съгласие с участието му в събитието, подписана от родител/настойник/попечител.

V Препоръки:

  1. Препоръчително е извършването на предсъстезателен медицински преглед (включващ замерване на пулс и кръвно налягане) не по-рано от 3 дена преди състезанието;
  2. Препоръчително е сключването на застраховка;
  3. Препоръчваме да вземете стартовия си номер достатъчно време преди старта;
  4. Препоръчваме на бегачите и колоездачите да носят в себе си въглехидратна храна и соли, които при необходимост да използват между пунктовете.
  5. Препоръчваме състезателите да носят със себе си мобилен телефон със заредена батерия. Имайте предвид, че покритие има в не всички участъци на трасето;
  6. Въпреки, че трасето е основно в гора, препоръчваме бегачите да носят кърпа или шапка срещу слънце;
  7. Участници, които са алергични към ухапвания от насекоми или към други алергии, които могат да срещнат сред природата, да носят в себе си противоалергично средство;
  8. Ако възникне нападение от стършели или други жилещи насекоми, най-добрата стратегия е по най-бързия начин да се отдалечите от мястото и да сигнализирате организаторите;
  9. При среща с диви животни запазете хладнокръвие и имайте такова поведение, което няма да се изтълкува от животното като заплашително. Не правете резки движения и осигурете възможност за спокойно оттегляне на животното. Дивите животни нападат в изключително редки случаи и само ако се чувстват силно застрашени. Ако бъдете нападнати от диво прасе, използвайте дърветата за прикритие или за изкатерване на безопасна височина. Сигнализирайте организаторите;
  10. Не носете слушалки на ушите си, за да чувате всички шумове и за да сте адекватни в гората;
  11. Препоръчваме на участниците да внимават за падащи дървета, особено в условия на силен вятър и дъжд. Ако чуете шум на падащо дърво или клон, погледнете нагоре откъде идва опасността и ако идва към вас и не можете да избягате, използвайте укритие в релефа или в основата на дърво или скала;
  12. Ако срещнете ловци по трасето, уведомете ги, че се провежда спортно събитие и сигнализирайте организаторите. Направете същото, ако срещнете групово придвижване на кросови мотори или автомобили с висока проходимост и дървосекачи;
  13. Ако при пристигане на подкрепителен пункт почувствате отпадналост, ви съветваме да не бързате да го напускате преди да почувствате подобряване на състоянието ви. Споделете усещанията си с доброволците. Те може да ви помогнат;
  14. Ако по време на участието ви се нуждаете от нещо (каквото и да е то), можете да попитате другите участници, организаторите и доброволците дали могат да ви услужат.
Razgrad
Inoxsys
Kaolin
Agrohim
Yako
Gold-Delfina-Leya-Hrus-Banditto
Фото: Любомир Коцев
Фото: Танер Тусчев
Фотограф: Петя Радкова