неделя, 4 юни 2023 г. 07:00 часа


Локация

Трасето се намира в местността Пчелина, която се намира на около 8 километра южно от град Разград, както и в съседни гори.

Местността Пчелина до Разград и съседните територии представляват около 70 квадратни километра предимно гори. Природата е съхранена в естествения си вид, като в същото време са налични туристически пътеки и коларски пътища. Местността е проучена и картографирана и са означени забележителностите. В горите се срещат диви животни – предимно сърни, зайци, по-рядко диви прасета. Местността Пчелина е част от Защитена зона „Островче“ BG0000173.  Релефът е разнообразен, природата е много красива и е добра илюстрация на името Лудогорие.

Поляната старт/финал се намира непосредствено до асфалтовия път в местността Пчелина, веднага след като бъдат подминати и двата язовира, идвайки от Разград. Координатите на поляната старт/финал са 43°28'34.19"N 26°28'3.12"E.

Триатлонците стартират с плуване от плажа на язовир Пчелина - 2 с координати 43°29'27.14"N 26°28'13.48"E. Разстоянието между поляната старт/финал и плажа на язовира е около 2 километра.

Фотограф: Любомир Коцев
Фотограф: Кремена Димитрова
Фотограф: Танер Тусчев