неделя, 2 юни 2024 г. 07:00 часа


Трасе

Трасето се намира в местността Пчелина, която се намира на около 8 километра южно от град Разград, както и в съседни гори. Маршрутът е почти изцяло в гора – по горски пътища и пътеки без настилка, както и по малка част с настилка – макадам и асфалт. Плуването се провежда в язовир Пчелина - 2 със старт/финал плажа на язовира.

Местността Пчелина до Разград и съседните територии представляват около 70 квадратни километра предимно гори. Природата е съхранена в естествения си вид, като в същото време са налични туристически пътеки и коларски пътища. Местността е проучена и картографирана и са означени забележителностите. Местността Пчелина е част от Защитена зона „Островче“ BG0000173.  Релефът е разнообразен, природата е много красива и е добра илюстрация на името Лудогорие.

Поляната старт/финал се намира непосредствено до асфалтовия път в местността Пчелина, веднага след като бъдат подминати и двата язовира, идвайки от Разград. Координатите на поляната старт/финал са 43°28'26.25"N 26°28'8.17"E. Трасето ще бъде маркирано с ленти и табели, а където е възможно и с нарисувани стрелки.
Тук можете да намерите информация как да стигнете до стартовете.

Описание на трасетата:

Възможни са неголеми промени, които ще бъдат отразявани своевременно.

21 километра бягане: Старт от поляната за игри на зона за отдих „Пчелина“. След излизане от поляната продължава за кратко по асфалт и след това по макадамов път в гората. С десен завой продължава по черен горски път, спускане и преминаване през дере, преминаване покрай Могилата, изкачване до билото (най-високата точка от трасето) по маркирана горска пътека, спускане покрай дере с рекичка, преминаване покрай пасища в близост до село Миладиновци, изкачване по горски път, преминаване през Голямата поляна, през дере с горски вир и покрай горска нива с ловна вишка, спускане към село Островче, изкачване покрай селото, навлизане в гората и спускане по горски черен път. Преминаване през рекичка, изкачване, продължаване по горска пътека и стръмно спускане към старт/финала. На трасето са разположени 3 подкрепителни пункта на километри 4.5, 10 и 15. Общата денивелация е 650 метра.

Download 21 km RUN gpx

42 километра бягане: Първата част от това трасе съвпада изцяло с трасето на 21 километра бягане (вижте описанието му по-горе). След преминаване през старт/финала на около 21-ви километър, трасето продължава напред до края на поляната, където завиват в дясно по мостче, излизат на терасирана пътека покрай язовирите, преминават по язовирната стена и покрай плажа на язовир Пчелина – 2, пресичат асфалтовия път и започват изкачване по горска пътека, преминават дере и продължават по терасирана горска пътека. След това излизат на горски път, спускат се в дере, изкачват билото и се спускат по коларски път до Туристическата чешма. Оттам следват по горска пътека дере с рекичка, докато излязат на поляна с чешма, продължават с изкачване, навлизайки в гората, спускат се в дере, изкачват се отново и се спускат на Конската поляна, където завиват на ляво към Дядо Миневата чешма. След стръмно изкачване влизат отново в гората, преминават покрай дивечови ниви и се спускат до асфалтовото обръщало. Преминава се рекичката и по пътека се достига финала. Трасето преминава осем пъти през подкрепителен пункт – на километри 4.5, 10, 15, 21, 27, 31, 35 и 39. На 27-и и 39-и километър е разположен един и същ пункт, който се преминава двукратно. На километър 4.5 и 35 също се преминава през един и същ пункт. Старт/финалът също е подкрепителен пункт на 21-ви километър. Общата денивелация е 1210 метра.

Download 42 km RUN gpx

2 километра бягане за деца: Старт в посока язовир Пчелинa-1, преминаване по мостче, пътека над язовир Пчелин-1 и връщане по същия маршрут. Общата денивелация е 10 метра.

Download 2 km RUN gpx

42 километра колоездене: Трасето съвпада с това на 42 километра бягане с тази разлика, че на около 21-и километър бегачите завиват в ляво и се спускат по стръмна пътека надолу, за да преминат през старт/финала, докато колоездачите продължават по пътеката напред и се спускат по-късно, като така избягват междинно преминаване през старт/финала. След спускането трасето за бегачи и колоездачи отново е общо. За описание на трасето вижте по-нагоре описанието на трасето за 42 километра бягане. Трасето преминава седем пъти през подкрепителен пункт – на километри 4.5, 10, 15, 27, 31, 35 и 39. На 27-и и 39-и километър е разположен един и същ пункт, който се преминава двукратно. На километър 4.5 и 35 също се преминава през един и същ пункт. Общата денивелация е 1220 метра.

Download 42 km MTB gpx

1200 метра плуване (като част от триатлон): Плуването за дисциплината триатлон ще се проведе в язовир Пчелин-2. Координатите на язовира са 43°29'27.62"N 26°28'13.30"E. Плувците изпълняват една обиколка на язовира със старт от плажа.

Download 1.2 km SWIMMING gpx

44 километра колоездене (като част от триатлон): Стартът е от плажа на язовир Пчелина -2. Началото на трасето е по асфалтовия път покрай двата язовира. След покрай поляната, където е старт/финалът на другите дисциплини, трасето напълно съвпада с трасето на 42 километра колоездене. Общата денивелация е 1260 метра. За още информация вижте по-горе описанието на трасето за 42 километра колоездене.

Download 44 km MTB gpx

12 километра бягане (индивидуално и като част от триатлон): Старт от поляната за игри на зона за отдих „Пчелина“. За триатлонистите това означава, че след оставяне на велосипедите си, се връщат обратно натам, откъдето са дошли. След излизане от поляната продължава за кратко по асфалт и следва изкачване по макадамов път в гората. Достигане до първи пункт, където следва ляв завой и отделяне от трасетата на 21 и 42 км. След спускане, движение по относително хоризонтален участък, излизане за кратко от гората и дълго спускане. Преминаване през рекичка, изкачване, продължаване по горска пътека и стръмно спускане към старт/финала.Общата денивелация е 315 метра.

Download 12 km RUN gpx

2 километра детско колоездене. Старт от поляната за игри на зона за отдих „Пчелина“ в посока югоизток. Завой на 180 градуса в края на поляната при коневръза и връщане по обратния път. Правят се две обиколки.

Download 2 km MTB gpx

Всички тракове във формат gpx

Община Разград
inoxsys
Investbank
Агрохимконсулт
LM2024
Фото: Кремена Димитрова
Фото: Кремена Димитрова
Фото: Любомир Коцев