неделя, 4 юни 2023 г. 07:00 часа


Регистрация

Регистрацията онлайн приключи. На мястото на старта ще бъдат достъпни ограничен брой стартови номера. Децата, които ще бягат дистанция 2 километра, могат да се регистрират на място.

Фотограф: Любомир Коцев
Фотограф: Кремена Димитрова
Фотограф: Танер Тусчев