неделя, 4 юни 2023 г. 07:00 часа


Регистрация

Регистрацията онлайн приключи. На мястото на старта ще бъдат достъпни ограничен брой стартови номера. Децата, които ще бягат дистанция 2 километра, могат да се регистрират на място.

Участници


Участници 515

Участници 2 km бягане - деца 30 Участници 2 km колоездене - деца 30 Участници Бягане 13 км 80 Участници Бягане 21 км 120 Участници Бягане 42 km 60 Участници 42 km колоездене 106 Участници Триатлон 1.2/44/13 km 62 Участници Триатлон отборно 27Фотограф: Любомир Коцев
Фотограф: Кремена Димитрова
Фотограф: Танер Тусчев