неделя, 2 юни 2024 г. 07:00 часа


Регистрация

Регистрацията онлайн приключи. На мястото на старта ще бъдат достъпни ограничен брой стартови номера. Децата, които ще бягат дистанция 2 километра, могат да се регистрират на място.

Такси

Дисциплина 16.12.2023 г. — 31.03.2024 г. 1.04.2024 г. — 20.05.2024 г. На място
Бягане 42 km 50,00 лв. 70,00 лв. 90,00 лв.
Бягане 21 км 45,00 лв. 65,00 лв. 85,00 лв.
42 km колоездене 50,00 лв. 70,00 лв. 90,00 лв.
Триатлон отборно 120,00 лв. 160,00 лв. 200,00 лв.
Бягане 12 км 30,00 лв. 50,00 лв. 70,00 лв.
Триатлон 1.2/44/12 km 70,00 лв. 100,00 лв. 130,00 лв.

Дати за връщане на такси

От До Процент за връщане
16.12.2023 г. 10.01.2024 г. 90%
11.01.2024 г. 31.03.2024 г. 75%
1.04.2024 г. 20.05.2024 г. 60%

Крайна дата за смяна на дисциплина

До дата Такса
20.05.2024 г. 2,00 лв.

Участници


Участници 405

Участници 2 km бягане - деца 15 Участници 2 km колоездене - деца 4 Участници Бягане 42 km 38 Участници Бягане 21 км 94 Участници Бягане 12 км 84 Участници 42 km колоездене 75 Участници Триатлон 1.2/44/12 km 71 Участници Триатлон отборно 24Фото: Кремена Димитрова
Фото: Кремена Димитрова
Фото: Любомир Коцев